Tìm giá trị x, biết: (2x – {left( {frac{2}{3}} right)^2} = frac{5}{9}.)

Câu hỏi: Tìm giá trị x, biết: (2x – {left( {frac{2}{3}} right)^2} = frac{5}{9}.) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Ta có: (2x – {left( {frac{2}{3}} right)^2} = frac{5}{9})  (begin{array}{l}2x – frac{4}{9} = frac{5}{9}\2x = frac{5}{9} + frac{4}{9}\2x = frac{9}{9}\2x{rm{ }} = {rm{ }}1\x = frac{1}{2}\x{rm{ }} = {rm{ }}0,5.end{array})  Vậy x = 0,5. […]

Why does Manh like the fall best?u

Câu hỏi: Why does Manh like the fall best? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Dẫn chứng: I like the fall best because it is the season of fruits and the weather is not cold or hot. => Chọn đáp án C Dịch: Mình thích nhất mùa thu vì đó là mùa của trái cây […]

Một hình hộp chữ nhật có thể tích (5,625 m^3), chiều dài 2,5 m và chiều rộng bằng (frac{3}{5}) chiều dài. Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:

Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 7 Chân trời / Một hình hộp chữ nhật có thể tích (5,625 m^3), chiều dài 2,5 m và chiều rộng bằng (frac{3}{5}) chiều dài. Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là: Link Hoc va de thi 2021

Fall means …………… in British English.

Câu hỏi: Fall means …………… in British English. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Đáp án đúng: Fall means Autumn in British English. A. Summer: mùa hè B. Winter: mùa đông C. Autumn: mùa thu D. Spring: mùa xuân Tạm dịch: Fall có nghĩa là Mùa thu trong tiếng Anh Anh. Hãy suy […]

 Trong tổ ong, cá thể đơn bội là 

Câu hỏi:  Trong tổ ong, cá thể đơn bội là  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Trong tổ ong, cá thể đơn bội là ong đực. → Đáp án: B Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOCTRACNGHIEM cung cấp đáp án và lời giải ADSENSE ==================Trắc nghiệm SINH HỌC […]

Tập nghiệm của hệ bất phương trình (left{ {begin{array}{*{20}{l}} {{x^2} {{x^2} end{array}} right.) là

Câu hỏi: Tập nghiệm của hệ bất phương trình (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} – 4x + 3 > 0}\{{x^2} – 6x + 8 > 0}end{array}} right.) là Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Ta có: (begin{array}{l}left{ begin{array}{l}{x^2} – 4x + 3 > 0\{x^2} – 6x + 8 > 0end{array} right.\ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}left[ begin{array}{l}x < 1\x > 3end{array} […]

Chuyển đến thanh công cụ