Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (Delta :frac{x}{2}=frac{y-1}{1}=frac{z+2}{-1}) và mặt phẳng (left( P right):2x-2y-z+3=0). Đường thẳng nằm trong (left( P right)) đồng thời cắt và vuông góc với (Delta ) có phương trình là

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (Delta :frac{x}{2}=frac{y-1}{1}=frac{z+2}{-1}) và mặt phẳng (left( P right):2x-2y-z+3=0). Đường thẳng nằm trong (left( P right)) đồng thời cắt và vuông góc với (Delta ) có phương trình là – Học trắc nghiệm Link Hoc va de thi 2021

Cho hàm số (y=fleft( x right)). Đồ thị hàm số (y={f}’left( x right)) như hình vẽ sau. Hàm số (gleft( x right)=fleft( {{x}^{2}} right)) có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu hỏi: Cho hàm số (y=fleft( x right)). Đồ thị hàm số (y={f}’left( x right)) như hình vẽ sau. Hàm số (gleft( x right)=fleft( {{x}^{2}} right)) có bao nhiêu điểm cực trị?   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử […]

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên n có 4 chữ số thỏa mãn ({{left( {{2}^{n}}+{{3}^{n}} right)}^{2020}}

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN Ta có ({left( {{2^n} + {3^n}} right)^{2020}} (begin{array}{l}Leftrightarrow 2020ln left( {{2^n} + {3^n}} right) Xét (fleft( t right) = frac{{ln left( {{2^t} + {3^t}} right)}}{t},t > 0) ( Rightarrow f’left( t right) […]

ĐỀ-THI-THỬ-TN12-LẦN-1-THPT-TRẦN-PHÚ-ĐÀ-NẴNG-2020-2021-GV.docx – Sách Toán – Học toán

NW385-ĐỀ-THI-THỬ-TN12-LẦN-1-THPT-TRẦN-PHÚ-ĐÀ-NẴNG-2020-2021-GV.docx – có lời giải – file word————— Bộ đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 Để có thêm nguồn tư liệu phong phú trong quá trình ôn luyện cho kì thi THPT QG sắp tới, Booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021. Đề […]

Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên đoạn (left[ 0;7 right]) và có đồ thị hàm số (y={f}’left( x right)) trên đoạn (left[ 0;7 right]) như hình vẽ. Đặt (gleft( x right)=fleft( 2x-1 right)), biết rằng diện tích các hình phẳng trong hình vẽ lần lượt là ({{S}_{1}}=frac{244}{15}), ({{S}_{2}}=frac{28}{15}), ({{S}_{3}}=frac{2528}{15}) và (fleft( 0 right)=1), tính (gleft( 4 right)).

Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên đoạn (left[ 0;7 right]) và có đồ thị hàm số (y={f}’left( x right)) trên đoạn (left[ 0;7 right]) như hình vẽ. Đặt (gleft( x right)=fleft( 2x-1 right)), biết rằng diện tích các hình phẳng trong hình vẽ lần lượt là ({{S}_{1}}=frac{244}{15}), ({{S}_{2}}=frac{28}{15}), ({{S}_{3}}=frac{2528}{15}) […]

Cho số phức (z=a+bi,left( a,bin mathbb{R} right)) thỏa mãn điều kiện (left| z-3-4i right|=sqrt{5}). Tính giá trị biểu thức P=a+b khi (left| z+1-3i right|+left| z-1+i right|) đạt giá trị lớn nhất.

Cho số phức (z=a+bi,left( a,bin mathbb{R} right)) thỏa mãn điều kiện (left| z-3-4i right|=sqrt{5}). Tính giá trị biểu thức P=a+b khi (left| z+1-3i right|+left| z-1+i right|) đạt giá trị lớn nhất. – Học trắc nghiệm Link Hoc va de thi 2021

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình chóp M.ABCD có đỉnh M thay đổi luôn nằm trên mặt cầu (left( S right):{{left( x-2 right)}^{2}}+{{left( y-1 right)}^{2}}+{{left( z-6 right)}^{2}}=1), đáy ABCD là hình vuông có tâm (Hleft( 1;2;3 right), Aleft( 3;2;1 right)). Thể tích lớn nhất của khối chóp M.ABCD bằng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình chóp M.ABCD có đỉnh M thay đổi luôn nằm trên mặt cầu (left( S right):{{left( x-2 right)}^{2}}+{{left( y-1 right)}^{2}}+{{left( z-6 right)}^{2}}=1), đáy ABCD là hình vuông có tâm (Hleft( 1;2;3 right), Aleft( 3;2;1 right)). Thể tích lớn nhất của khối chóp M.ABCD bằng – Học […]

Trong một chiếc hộp hình trụ, người ta bỏ vào đấy ba quả tennis, biết rằng đáy của hình trụ bằng hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao của hình trụ bằng ba lần đường kính quả banh. gọi S1 là tổng diện tích của ba quả banh, S2 là diện tích xung quanh hình trụ. Tỷ số diện tích (dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) là:

Trong một chiếc hộp hình trụ, người ta bỏ vào đấy ba quả tennis, biết rằng đáy của hình trụ bằng hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao của hình trụ bằng ba lần đường kính quả banh. gọi S1 là tổng diện tích của ba quả banh, S2 là diện tích xung […]

ĐỀ-01-PHÁT-TRIỂN-ĐỀ-MINH-HỌA-THI-TN-THPT-2020-2021-GV.docx – Sách Toán – Học toán

NW358-ĐỀ-01-PHÁT-TRIỂN-ĐỀ-MINH-HỌA-THI-TN-THPT-2020-2021-GV.docx – có lời giải – file word————— Bộ đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2021 Để có thêm nguồn tư liệu phong phú trong quá trình ôn luyện cho kì thi THPT QG sắp tới, Booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021. Đề […]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Mleft( -2;-2;1 right), Aleft( 1;2;-3 right)) và đường thẳng (d:frac{x+1}{2}=frac{y-5}{2}=frac{z}{-1}). Tìm một vectơ chỉ phương (vec{u},,) của đường thẳng (Delta ) đi qua M, vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách điểm A một khoảng bé nhất.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Mleft( -2;-2;1 right), Aleft( 1;2;-3 right)) và đường thẳng (d:frac{x+1}{2}=frac{y-5}{2}=frac{z}{-1}). Tìm một vectơ chỉ phương (vec{u},,) của đường thẳng (Delta ) đi qua M, vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách điểm A một khoảng bé nhất. – Học trắc nghiệm Link […]

Chuyển lên trên