Lịch Sử 7 Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Văn học, nghệ thuật 1.1.1. Văn học – Cuối thế kỉ XVIII, văn học dân gian phát triển rỡ với nhiều thể loại phong phú tục ngữ ca dao, truyện thơ dài, truyện tiếu lâm… – Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển với nhiều tác phẩm đặc […]

Lịch Sử 7 Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Tình hình chính trị – kinh tế 1.1.1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a. Xây dựng chính quyền – Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn; năm […]

Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc 1.1.1. Phục hồi kinh tế a. Nông nghiệp – Ban hành Chiếu khuyến nông đề giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong. – Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế . b. Thủ […]

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCD) và (SDA). Thể tích của khối chóp O.MNPQ

Câu hỏi: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng (frac{{sqrt 3 a}}{2}) và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCD) và (SDA). Thể tích của khối chóp O.MNPQ bằng A. (frac{{{a^3}}}{{48}}) B. […]

Giải bài tập Bài 1: Vectơ trong không gian – SGK Hình học 11 CB

1. Các phép tính vectơ a) Quy tắc hình bình hành Nếu ABCD là hình bình hành thì: (overrightarrow {AC} = overrightarrow {AB} + overrightarrow {AD}.) b) Quy tắc ba điểm đối với phép cộng vectơ Cho ba điểm A, B, C bất kì thì (overrightarrow {AC} = overrightarrow {AB} + overrightarrow {BC}). Quy tắc […]

Giải bài tập Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc – SGK Hình học 11 CB

1. Góc giữa hai vectơ Cho (vec u) và (vec v) là hai vectơ trong không gian. Từ một điểm A bất kì vẽ (overrightarrow {AB} = overrightarrow u ,overrightarrow {AC} = overrightarrow v). Khi đó ta gọi góc (widehat {BAC}(0 le widehat {BAC} le {180^0})) là góc giữa hai vecto vectơ (vec u) và […]

Giải bài tập Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng – SGK Hình học 11 CB

1. Định nghĩa Đường thẳng a được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu a vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P). Kí hiệu: (a bot left ( P right )) Ta có: (a bot mp(P) Leftrightarrow a bot c,forall c subset (P)) 2. Định lý Nếu đường […]

Giải bài tập Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc – SGK Hình học 11 CB

Hai mặt phẳng vuông góc a) Định nghĩa Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 900. b) Các định lý Định lý 1: Nếu một mặt phẳng chứa một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau. […]

Chuyển lên trên