Tổng hợp lý thuyết phương pháp đánh trọng âm (stress) với hậu tố tiếng anh lớp 12

Trọng âm với hậu tố/đuôi Hậu tố là thành phần được thêm vào sau từ gốc. Hậu tố không phải là một từ và cũng không có nghĩa khi nó đứng riêng biệt.   Hậu tố/đuôi nhận trọng âm + -eer: Ví dụ: volunteer/. ˌvɒlənˈtɪə /, career/ kəˈrɪə / + -ee: Ví dụ: employee /empl ɔɪˈi:/, interviewee […]

Tổng hợp lý thuyết phương pháp đánh trọng âm (stress) với tiền tố tiếng anh lớp 12

Trọng âm với tiền tố Tiền tố là thành phần được thêm vào trước từ gốc. Tiền tố không phải là một từ và cũng không có nghĩa khi nó đứng riêng biệt. Trọng âm không bao giờ rơi vào tiền tố. Tiền tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Ví dụ: + un-: unhappy / ʌnˈhæpi / (Vì tiền […]

Lý thuyết thể loại ngôn ngữ ĐGNL

I. Chiếu 1. Khái niệm – Chiếu: thể văn do vua dung để ban bố mệnh lệnh. Chiếu có thể viết bằng văn vần, văn biền ngẫu hoặc văn xuôi; được công bố và đón nhận một cách trang trọng. 2. Ví dụ: – Chiếu dời đô – Lý Công Uẩn II. Hịch 1. Khái niệm […]

Tổng hợp lý thuyết phương pháp đánh trọng âm (stress) với từ ghép tiếng anh lớp 12

Trọng âm đối với từ ghép Danh từ ghép Noun + Noun ®trọng âm rơi vào danh từ đầu Ví dụ: birthday / ˈbɜːrθdeɪ / airport / ˈeəpɔːt / gateway / ˈɡeɪtweɪ / boyfriend / ˈbɔɪfrend / greenhouse / ˈɡriːnhaʊs / seafood / ˈsiːfuːd / toothpaste / ˈtuːθpeɪst/ Adj + Noun ®trọng ậm rơi vào tính từ Ví dụ: blackboard / […]

Lý thuyết thể thơ ngôn ngữ ĐGNL

* Khái niệm:  – Thơ Đường Luật là các bài thơ được làm dựa theo niêm luật của thơ đời nhà Đường. Loại thơ này rất thịnh hành vào đời Nhà Đường, Trung Hoa (Sơ Đường: thế kỷ thứ 7-8; Thịnh Đường: TK thứ 8; Trung Đường: cuối TK 8 và đầu TK 9; Vãn […]

He was a very outgoing_______ and makes friends very easily.

Câu hỏi: He was a very outgoing_______ and makes friends very easily. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Personality (n): Tính cách, nhân cách Dịch nghĩa: Tính cách cậu ấy rất thoải mái và rất dễ kết bạn. Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOCTRACNGHIEM cung cấp đáp án và […]

Lý thuyết nội dung ngôn ngữ ĐGNL

21/01/2022 by admin Để lại bình luận – Văn học trung đại Việt Nam gồm hai thành phần chủ yếu là văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm.  – Những đặc điểm về nội dung của văn học trung đại:  + Chủ nghĩa yêu nước: gắn liền với tư tưởng “trung quân ái […]

Chuyển đến thanh công cụ