Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;,2pi } right]) của phương trình (3fleft( {{rm{cos2}}x} right) – 3 = 0) là – Sách Toán

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;,2pi } right]) của phương trình (3fleft( {{rm{cos2}}x} right) – 3 = 0) là Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;,2pi } right]) của phương trình (3fleft( {{rm{cos2}}x} right) – 3 = 0) […]

Cho hàm số (y = {x^4} – 2m{x^2} + 4m – 4) ((m) là tham số thực). Xác định (m) để hàm số đã cho có (3) cực trị tạo thành tam giác có diện tích bằng (1). – Sách Toán

Câu hỏi:Cho hàm số (y = {x^4} – 2m{x^2} + 4m – 4) ((m) là tham số thực). Xác định (m) để hàm số đã cho có (3) cực trị tạo thành tam giác có diện tích bằng (1). A. (m = 1). B. (m = 3). C. (m = 5). D. (m = 7). […]

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;2pi } right]) của phương trình (3fleft( {{mathop{rm s}nolimits} {rm{in2x}}} right) – 5 = 0) là – Sách Toán

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;2pi } right]) của phương trình (3fleft( {{mathop{rm s}nolimits} {rm{in2x}}} right) – 5 = 0) là Câu hỏi: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;2pi } right]) của phương trình (3fleft( {{mathop{rm s}nolimits} {rm{in2x}}} right) – 5 = […]

Cho hàm số (fleft( x right)), hàm số (y = f’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. bất phương trình (fleft( x right)

Cho hàm số (fleft( x right)), hàm số (y = f’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. bất phương trình (fleft( x right) < x + m) ((m) là tham số thực) nghiệm đúng với mọi (x in left( { – 1;0} right)) khi và chỉ khi – […]

Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau:Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi ,;,3pi } right]) của phương trình (2fleft( {cos x} right) – 3 = 0) là – Sách Toán

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi ,;,3pi } right]) của phương trình (2fleft( {cos x} right) – 3 = 0) là Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi ,;,3pi } right]) của phương trình (2fleft( {cos x} right) […]

Tổng hợp lý thuyết bài tập tìm tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án chi tiết toán lớp 12

Bài tập tìm tiệm cận của đồ thị hàm số không chứa tham số có đáp án  Phương pháp giải tổng quát bài tập tìm tiệm cận không chứa m Để tìm tiệm cận của đồ thị hàm số $y=fleft( x right)$ ta thực hiện các bước sau: ▪ Bước 1: Tìm miền xác định (tập xác định) […]

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (left| {fleft( {2sin x – 1} right)} right| = m) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;pi } right)). Tính số phần tử của tập (S). – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (left| {fleft( {2sin x – 1} right)} right| = m) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;pi } right)). […]

Bài tập tìm tiệm cận của đồ thị hàm số dựa vào bảng biến thiên có đáp án chi tiết

Bài tập Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số dựa vào bảng biến thiên có đáp án Phương pháp giải tổng quát cho bảng biến thiên tìm tiệm cận đứng ngang ▪ Bước 1: Dựa vào bảng biến thiên tìm tập xác định của hàm số. ▪ Bước 2: Quan sát bảng biến thiên để suy ra giới […]

Chuyển đến thanh công cụ