Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Luyện tập chung


1. Giải bài 1 trang 179 SGK Toán 3

a) Viết số liền trước của 92 458. Viết số liền sau của 69 509

b) Viết các số 83 507; 69 134; 78 507; 69 314 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải

– Tìm số ít hơn A một đơn vị; tìm số nhiều hơn A một đơn vị.

– So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi sắp xếp.

Hướng dẫn giải

a) Số liền trước của số 92 458 là số 92 457

Số liền sau của số 69 509 là số 69 510

b) Ta có: 69 134

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

69 134; 69 314; 78 507; 83 507

2. Giải bài 2 trang 179 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 86127 + 4258                                 b) 4216 x 5 

65493 – 2486                                     4035 : 8

Phương pháp giải

– Đặt tính: Viết phép tính cộng; trừ và nhân sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Lần lượt cộng; trừ; nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái;

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 179 SGK Toán 3

Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày?

Phương pháp giải

Nhẩm số ngày của từng tháng trong một năm (có thể nắm tay lại rồi nhẩm theo các khớp lồi hoặc lõm).

Hướng dẫn giải

Trong một năm những tháng có 31 ngày là:

Tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

4. Giải bài 4 trang 179 SGK Toán 3

Tìm (x)

a) ( xtimes 2 = 9328)

b) (x : 2 = 436)

Phương pháp giải

Muốn tìm thừa số  chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

a) ( xtimes 2 = 9328)        

(x = 9328 : 2)

(x = 4664)

b) (x : 2 = 436)

(x = 436 times 2)

(x = 872  )

5. Giải bài 5 trang 179 SGK Toán 3

 Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm, ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích hình chữ nhật đó bằng các cách khác nhau?

Phương pháp giải

– Cách 1: Tìm chiều dài của hình chữ nhật rồi tính diện tích bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)

– Cách 2: Diện tích hình chữ nhật bằng tổng diện tích của hai hình vuông có cạnh 9cm.

Hướng dẫn giải

Cách 1

Chiều dài của hình chữ nhật là:

9 x 2 = 18 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

18 x 9 = 162(cm2)

Đáp số: 162 cm2

Cách 2

Diện tích của mỗi tấm bìa hình vuông là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Diện tích của hình chữ nhật là:

81 x 2 = 162 (cm2)

Đáp số: 162 cm2Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ