Tác giả: admin

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số x3 – x và đồ thị hàm số y = x – x2

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi TN THPT QG năm 2021 Tìm hoành độ các giao điểm của hai đồ thị, ta có: (begin{array}{l}{x^3} – x = x – {x^2} Leftrightarrow {x^3} + {x^2} – 2x = 0\ Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}{x = 0}\{x = 1}\{x […]

Đề 3 – Phát triển môn Toán – TN THPT 2021 đợt 1 – Sách Toán

Đề 3 – Phát triển môn Toán – TN THPT 2021 đợt 1 ====================chuẩn bị cho các học sinh đợt 2=====================================có lời giải chi tiếtnguồn: DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN———– xem file pdf—————–== LINK DOWNLOAD ===DOWNLOAD PDF ĐỀ TOÁN Link Hoc va de thi 2021

Đề 2 – Phát triển môn Toán – TN THPT 2021 đợt 1 – Sách Toán

Đề 2 – Phát triển môn Toán – TN THPT 2021 đợt 1 ====================chuẩn bị cho các học sinh đợt 2=====================================có lời giải chi tiếtnguồn: DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN———– xem file pdf—————–== LINK DOWNLOAD ===DOWNLOAD PDF ĐỀ TOÁN Link Hoc va de thi 2021

Cho (y = f(x) = a{x^2} + bx + c) với (a,b,c in mathbb{R}). Biết rằng hàm số (g(x) = f(x) cdot {e^{ – x}}) có hai giá trị cực trị là (5) và ( – 3). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (g(x)) và (h(x) = (2ax + b) cdot {{rm{e}}^{ – x}}) bằng – Sách Toán

Cho (y = f(x) = a{x^2} + bx + c) với (a,b,c in mathbb{R}). Biết rằng hàm số (g(x) = f(x) cdot {e^{ – x}}) có hai giá trị cực trị là (5) và ( – 3). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (g(x)) và (h(x) = (2ax + b) […]

Cho hàm số(f(x) = {x^4} + a{x^3} + b{x^2} + cx + d) với (a,b,c,d in mathbb{R}). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = frac{{f(x)}}{{g(x) + 24}}) và (y = 1) bằng – Sách Toán

Cho hàm số(f(x) = {x^4} + a{x^3} + b{x^2} + cx + d) với (a,b,c,d in mathbb{R}). Biết hàm số(g(x) = f(x) + {f^prime }(x) + {f^{prime prime }}(x) + {f^{prime prime prime }}(x)) có ba giá trị cực trị là ( – 14;4;6). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = […]

Chuyển lên trên