Ancol

Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) thỏa mãn ({f^3}(x) + 3f(x) = sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),,forall x in mathbb{R}). Tích phân (I = intlimits_0^1 {f(x)} {rm{d}}x) thuộc khoảng nào? – Sách Toán – Học toán

Cho hàm số \(f(x)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa mãn \({f^3}(x) + 3f(x) = \sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),\,\forall x \in \mathbb{R}\). Tích phân \(I = \int\limits_0^1 {f(x)} {\rm{d}}x\) thuộc khoảng nào? Cho hàm số \(f(x)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa mãn \({f^3}(x) + 3f(x) = \sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),\,\forall x \in […]

MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC – Sách Toán – Học toán

MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC === BIÊN SOẠN NGUYỄN HOÀNG VIỆT ———– xem file pdf— ————– == LINK DOWNLOAD file đề === DOWNLOAD PDF ======= [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC – Sách Toán – Học […]

ĐỀ THI tham khảo TN THPT môn Toán 2021 của Bộ GD – file word

ĐỀ THI tham khảo TN THPT môn Toán 2021 của Bộ GD – file word ĐỀ THI tham khảo TN THPT môn Toán 2021 của Bộ GD – file word ———– xem file pdf— ————– == LINK DOWNLOAD file đề=== DOWNLOAD PDF ======= == LINK DOWNLOAD file đề và lời giải tham khảo=== DOWNLOAD PDF […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Các số có năm chữ số

1. Giải bài 1 trang 143 SGK Toán 3  Viết (theo mẫu) Phương pháp giải – Viết số: Xác định các chữ số của từng hàng chục nghìn, nghìn, chục, trăm, đơn vị từ cách đọc đã cho rồi viết thành số có 5 chữ số. – Đọc số: Đọc lần lượt từ trái sang phải. […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Số 100000 – Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 146 SGK Toán 3 Số? a) 10 000; 20 000; …;….;50 000;…;…;80 000;…;100 000 b) 10 000; 11 000; 12 000;…;…;….;16 000;…;…;…;…. c) 18 000; 18 100; 18 200; …;…;…;…; 18 700;…;…;…. d) 18 235; 18 236;…;…;…;…. Phương pháp giải Đếm cách các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc các số […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: So sánh các số trong phạm vi 100000

1. Giải bài 1 trang 147 SGK Toán 3 Điền dấu thích hợp vào chỗ trống ( , = ) 4589…10 001                        35 276….35 275 8000…7999 + 1                     99 999…100 000 3527….3519                          86 573….96 573 Phương pháp giải – Tính giá trị của vế có phép tính. – Số có ít chữ số hơn thì bé […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Diện tích của một hình

1. Giải bài 1 trang 150 SGK Toán 3 Câu nào đúng, câu nào sai? a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD Phương pháp giải […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

1. Giải bài 1 trang 151 SGK Toán 3 Viết theo mẫu: Phương pháp giải – Đọc số rồi đọc đơn vị đo  – Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là (c{m^2}) Hướng dẫn giải 2. Giải bài 2 trang 151 SGK Toán 3 a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): Hình B gồm…ô vuông 1cm2 Diện tích […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Diện tích hình chữ nhật

1. Giải bài 1 trang 152 SGK Toán 3 Viết vào ô trống (theo mẫu): Phương pháp giải – Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo). – Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2. Hướng […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Diện tích hình vuông

1. Giải bài 1 trang 153 SGK Toán 3  Viết vào ô trống theo mẫu: Phương pháp giải – Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với bốn. – Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính số đó. Hướng dẫn giải 2. Giải bài 2 trang 154 SGK Toán […]

Chuyển lên trên