Chương 9 Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12 Nâng cao Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội

1. Giải bài 1 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người? A. Penixilin, amoxilin B. Vitamin C, glucozơ C. Seduxen, moocphin D. Thuốc cảm pamin, panadol Phương pháp giải Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: Loại thuốc thuộc loại gây nghiện cho con […]

Giải bài tập SGK Hóa 12 Nâng cao Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

1. Giải bài 1 trang 259 SGK Hóa 12 nâng cao Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu để sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường? A. Than đá B. Xăng dầu C. Khí butan (gaz) D. Khí hiđro Phương pháp giải […]

Chuyển lên trên