Đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử năm 2021 Trường THPT Võ Văn Kiệt

Điểm bất lợi của thực dân Pháp khi đề ra và thực hiện kế hoạch Đờ lát đờ Tátxinhi so với kế hoạch Rơve là gì?

Câu hỏi: Điểm bất lợi của thực dân Pháp khi đề ra và thực hiện kế hoạch Đờ lát đờ Tátxinhi so với kế hoạch Rơve là gì? A. Viện trợ của Mĩ bị cắt giảm B. Mất quyền chủ động trên chiến trường C. Lực lượng quân Âu – Phi đang bận tác chiến […]

Những thắng lợi của Việt Nam trong những năm 1950-1953 phản ánh tính đúng đắn của đường lối gì?

Câu hỏi: Những thắng lợi của Việt Nam trong những năm 1950-1953 phản ánh tính đúng đắn của đường lối gì? A. Độc lập dân tộc – chủ nghĩa xã hội B. Đánh lâu dài C. Kháng chiến – kiến quốc D. Tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế   […]

Đại hội đại biểu toàn quốc lần II lại cần phải quyết triệt để vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương không xuất phát từ lý do nào sau đây?

Câu hỏi: Đại hội đại biểu toàn quốc lần II lại cần phải quyết triệt để vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương không xuất phát từ lý do nào sau đây? A. Do sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng ở Lào, Campuchia B. Do nguyện vọng của nhân […]

Biển hiện nào không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?

Câu hỏi: Biển hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh? A. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới B. Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm C. Trật tự thế […]

Vì sao 1991 trật tự hai cực” Ianta lại sụp đổ?

Câu hỏi: Vì sao năm 1991 trật tự “hai cực” Ianta lại sụp đổ? A. Do sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu. B. Liên Xô và Mĩ quá tốn kém trong việc chạy đua vũ trang. C. “cực” Liên Xô đã tan rã, hệ thống xã hội chủ […]

Chuyển lên trên