Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Địa Lí – Trường THPT Phan Văn Trị

Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành

Câu hỏi: Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển của gió phơn Tây Nam ở nước ta là? A. gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới, địa hình và mặt đệm. B. khối khí chí tuyến vịnh Bengan, áp thấp Bắc Bộ, địa hình và mặt đệm. […]

Nguyên nhân chủ yếu nào gây ra mưa

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu nào gây ra mưa vào mùa hạ ở nước ta (trừ Trung Bộ) là do hoạt động của? A. gió mùa Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới B. gió mùa Tây Nam và Tín phong C. gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc D. Tín […]

Ở nước ta, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc

Câu hỏi: Ở nước ta, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc hạ thấp hơn miền Nam chủ yếu do? A. địa hình chủ yếu là đồi núi có cả núi trung bình, núi cao. B. nằm ở vĩ độ cao hơn và tác động của gió lạnh mùa đông. C. […]

Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân để nước ta phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo? A. Môi trường đảo mang tính biệt lập B. Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng C. Sinh vật biển bị suy giảm nghiêm trọng D. Môi […]

Vào thời kì gần giữa tháng 1 năm 2021, nhiều đỉnh núi phía Bắc của nước ta

Câu hỏi: Vào thời kì gần giữa tháng 1 năm 2021, nhiều đỉnh núi phía Bắc của nước ta xuất hiện băng giá, nhiệt độ xuống dưới 00C là do ảnh hưởng của? A. gió mùa Đông Bắc và vĩ độ gần cực Bắc nước ta B. gió mùa Đông Bắc và hướng các dãy […]

Chuyển lên trên