Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Lịch Sử Trường THPT Chu Văn An

Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

Câu hỏi: Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai? A. N. Manđêla. B. Phiđen Cátxtơrô. C. G. Nêru. D. M. Ganđi.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn […]

Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mĩ đã

Câu hỏi: Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mĩ đã A. Thẳng tay đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân. B. Kêu gọi nhân dân thế giới vì hòa bình, tiến bộ của Cuba. C. Thành lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ. D. Thực hiện chính sách “cấm […]

Giai đoạn nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?

Câu hỏi: Giai đoạn nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh? A. Từ năm 1945 đến năm 1959. B. Từ những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX. C. Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỉ […]

Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh không diễn ra dưới hình thức nào?

Câu hỏi: Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh không diễn ra dưới hình thức nào? A. Đấu tranh vũ trang.  B. Đấu tranh nghị trường. C. Bãi công chính trị. D. Đấu tranh ngoại giao.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời […]

“Phương án Maobáttơn” do thực dân Anh đề ra và thực hiện đã mang lại cho Ấn Độ quyền lợi gì?

Câu hỏi: “Phương án Maobáttơn” do thực dân Anh đề ra và thực hiện đã mang lại cho Ấn Độ quyền lợi gì? A. Quyền độc lập. B. Quyền tự quyết. C. Quyền phân lập. D. Quyền tự trị.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và […]

Chuyển lên trên