Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch Sử Trường THPT Chuyên Lê Khiết

Ý nào dưới đây không phải là kết quả cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản Trung quốc và Quốc dân đảng?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là kết quả cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản Trung quốc và Quốc dân đảng? A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập. B. Chính quyền Quốc dân đảng bị sụp đổ. C. Quốc dân đảng và Đảng cộng sản thoả hiệp thành […]

Nguyên nhân nào giúp một số nước Đông Nam Á giành độc lập ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào giúp một số nước Đông Nam Á giành độc lập ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? A. Các nước đón bắt được thời cơ giành chính quyền. B. Có Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. C. Tinh thần yêu nước, đoàn kết của các nước […]

Yếu tố nào đã tạo điều kiện thuận lợi để các nước phương Tây quay trở lại xâm lược Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu hỏi: Yếu tố nào đã tạo điều kiện thuận lợi để các nước phương Tây quay trở lại xâm lược Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai A. Các dân tộc thuộc địa bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. B. Những quyết định của hội nghị Ianta. C. Các […]

Theo anh(chị) biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu hỏi: Theo anh(chị) biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? A. Từ chỗ là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, hầu hết các nước đã giành lại được độc lập. B. Từ chỗ hầu hết là thuộc địa của thực dân […]

Nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ giữa nhóm nước Đông Dương với các nước ASEAN căng thẳng trong giai đoạn 1954-1975 là gì?

Câu hỏi: Nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ giữa nhóm nước Đông Dương với các nước ASEAN căng thẳng trong giai đoạn 1954-1975 là gì? A. Do sự đối lập về hệ tư tưởng. B. Do những mâu thuẫn từ trong lịch sử. C. Do vấn đề Campuchia. D. Do Thái Lan […]

Chuyển lên trên