Địa lý dịch vụ

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 44: Thị trường thế giới

1. Giải bài 1 trang 66 Tập bản đồ Địa lí 10 Nêu rõ đặc điểm của thị trường thế giới – Sự phát triển của thị trường……………………………………… – Những cường quốc về xuất nhập khẩu và ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới………………………………………… – Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế […]

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 43: Địa lí ngành thương mại

1. Giải bài 1 trang 64 Tập bản đồ Địa lí 10 Hoàn thành sơ đồ về hoạt động của thị trường và nêu khái niệm đơn giản về thị trường? Phương pháp giải Cần nắm được kiến thức thị trường để hoàn thành sơ đồ và trình bày khái niệm: –  Thị trường là […]

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 42: Địa lí ngành thông tin liên lạc

1. Giải bài 1 trang 62 Tập bản đồ Địa lí 10 Nêu rõ vai trò của ngành thông tin liên lạc. Phương pháp giải Cần nắm được kiến thức về vai trò của ngành thông tin liên lạc: – Vận chuyển nhanh chóng và kịp thời – Là thước đo của nền văn minh – […]

Chuyển lên trên