Giải bài tập Địa 10

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 46: Môi trường và sự phát triển bền vững

1. Giải bài 1 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 10 Thế nào là sự phát triển bền vững? Phương pháp giải Cần nắm được khái niệm sự phát triển bền vững: sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại, không ảnh hưởng đến đáp ứng nhu cầu của tương lai Hướng […]

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 45: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1. Giải bài 1 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 10 Phân biệt môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo Phương pháp giải Cần nắm được kiến thức về môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo để phân biệt hai loại môi trương này về: – Nguồn gốc phát sinh – […]

Chuyển lên trên