Lịch Sử 7

Lịch Sử 7 Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Văn học, nghệ thuật 1.1.1. Văn học – Cuối thế kỉ XVIII, văn học dân gian phát triển rỡ với nhiều thể loại phong phú tục ngữ ca dao, truyện thơ dài, truyện tiếu lâm… – Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển với nhiều tác phẩm đặc […]

Lịch Sử 7 Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Tình hình chính trị – kinh tế 1.1.1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a. Xây dựng chính quyền – Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn; năm […]

Chuyển lên trên