Đề minh họa kiểm tra định kì Toán 12 của BGD 2021

Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả dạy học theo Thông tư số 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, dưới đây là ma trận, bảng đặc tả và đề minh họa của môn Toán lớp 121. Giữa học kì 1Ma trậnhttps://drive.google.com/file/d/1r1yGGUPAISMHGiFHFXNNrAJ3Wx-sAEmx/preview  TẢI VỀ FILE PDF FILE WORD Bảng đặc […]

Casio – Tính nhanh toán 12 – SỐ PHỨC

Casio – Tính nhanh toán 12 – SỐ PHỨC 29 – CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOMW9tczNwRHFjR28/view?usp=sharing 30- BIỂU DIỄN HÌNH HỌC SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOaGowYWZmQXlzVWM/view?usp=sharing 31 – QUỸ TÍCH ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOV09nT0FTbzNYR2s/view?usp=sharing 32 – CỰC TRỊ SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquObC1hUWdva19lZGM/view?usp=sharing 33- PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOdHE3SU8teGtuZUE/view?usp=sharing Hoc vn net

Casio – Tính nhanh toán 12 – HÌNH HỌC OXYZ

Casio – Tính nhanh toán 12 – HÌNH HỌC OXYZ ===== 24- CASIO TÍNH NHANH VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI ĐƯỜNG THẲNG – MP https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOMHo5SHMxbnRrVEU/view?usp=sharing 25 – CASIO TÍNH KHOẢNG CÁCH HH OXYZ https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOOFptYmhrZEMwQ0k/view?usp=sharing 26 – CASIO TÍNH NHANH HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOVDk3LTBVcDQwZmc/view?usp=sharing 27 – CASIO TÍNH NHANH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH HH OXYZ https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOa3loNW1WOUNPZE0/view?usp=sharing […]

Casio – Tính nhanh toán 12 – MŨ – LOGARIT

Casio – Tính nhanh toán 12 – MŨ – LOGARIT 10 – NGHIỆM PT LOGARIT https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOT2x3V3V5aHFVSDQ/view?usp=sharing 11- SỐ NGHIỆM PT MŨ https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquONzRXRUFpLVJMMjQ/view?usp=sharing 12- GIẢI NHANH BPT MŨ – LOGARIT P1 https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOZGp2Q1ZUalhPdkU/view?usp=sharing 13 –GIẢI NHANH BPT MŨ – LOGARIT P2 https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOSGlEYzRsYTBQN2M/view?usp=sharing 14 -TÌM SỐ CHỮ SỐ CỦA LŨY THỪA https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOanNfN0JPbzJQdlE/view?usp=sharing 15 – TÍNH NHANH BIỂU THỨC […]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng ({d_1},{d_2}) có phương trình lần lượt là  (frac{x}{2} = frac{{y – 1}}{{ – 1}} = frac{{z + 2}}{1},left{ begin{array}{l} x = – 1 + 2t\ y = 1 + t\ z = 3 end{array} right.(t inmathbb{R} ).) Viết phương trình đường thẳng vuông góc với ((P) = 7x + y – 4z = 0) và cắt cả hai đường thẳng ({d_1},{d_2}).

Câu hỏi: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng ({d_1},{d_2}) có phương trình lần lượt là  (frac{x}{2} = frac{{y – 1}}{{ – 1}} = frac{{z + 2}}{1},left{ begin{array}{l} x = – 1 + 2t\ y = 1 + t\ z = 3 end{array} right.(t inmathbb{R} ).) Viết phương trình đường thẳng vuông […]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 1}}{3}) và (left( P right):2x + y – z = 0.) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc mặt phẳng (P).

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 1}}{3}) và (left( P right):2x + y – z = 0.) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc mặt phẳng (P). A. (2x – y – z = 0) B. (2x – […]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình của mặt cầu đi qua ba điểm (A(2;0;1),B(1;0;0),C(1;1;1)) và có tâm thuộc mặt phẳng ((P):x + y + z – 2 = 0.)  

Câu hỏi: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình của mặt cầu đi qua ba điểm (A(2;0;1),B(1;0;0),C(1;1;1)) và có tâm thuộc mặt phẳng ((P):x + y + z – 2 = 0.)   A. ({(x – 1)^2} + {y^2} + {(z – 1)^2} = 1) B. ({(x – 1)^2} + {y^2} + {(z – […]

Trong không gian với hệ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;2;1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu hỏi: Trong không gian với hệ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;2;1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. A. (x + y – z – 2 = 0) B. (y-z=0) C. (z-x=0) D. (x-y=0)   Lời giải tham khảo: chen-hinh-hocgiai Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem […]

Chuyển đến thanh công cụ