Toán lớp 12

Đề minh họa kiểm tra định kì Toán 12 của BGD 2021

Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả dạy học theo Thông tư số 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, dưới đây là ma trận, bảng đặc tả và đề minh họa của môn Toán lớp 121. Giữa học kì 1Ma trậnhttps://drive.google.com/file/d/1r1yGGUPAISMHGiFHFXNNrAJ3Wx-sAEmx/preview  TẢI VỀ FILE PDF FILE WORD Bảng đặc […]

Casio – Tính nhanh toán 12 – SỐ PHỨC

Casio – Tính nhanh toán 12 – SỐ PHỨC 29 – CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOMW9tczNwRHFjR28/view?usp=sharing 30- BIỂU DIỄN HÌNH HỌC SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOaGowYWZmQXlzVWM/view?usp=sharing 31 – QUỸ TÍCH ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOV09nT0FTbzNYR2s/view?usp=sharing 32 – CỰC TRỊ SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquObC1hUWdva19lZGM/view?usp=sharing 33- PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOdHE3SU8teGtuZUE/view?usp=sharing Hoc vn net Related posts No related […]

Casio – Tính nhanh toán 12 – HÌNH HỌC OXYZ

Casio – Tính nhanh toán 12 – HÌNH HỌC OXYZ ===== 24- CASIO TÍNH NHANH VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI ĐƯỜNG THẲNG – MP https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOMHo5SHMxbnRrVEU/view?usp=sharing 25 – CASIO TÍNH KHOẢNG CÁCH HH OXYZ https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOOFptYmhrZEMwQ0k/view?usp=sharing 26 – CASIO TÍNH NHANH HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOVDk3LTBVcDQwZmc/view?usp=sharing 27 – CASIO TÍNH NHANH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH HH OXYZ https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOa3loNW1WOUNPZE0/view?usp=sharing […]

Casio – Tính nhanh toán 12 – MŨ – LOGARIT

Casio – Tính nhanh toán 12 – MŨ – LOGARIT 10 – NGHIỆM PT LOGARIT https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOT2x3V3V5aHFVSDQ/view?usp=sharing 11- SỐ NGHIỆM PT MŨ https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquONzRXRUFpLVJMMjQ/view?usp=sharing 12- GIẢI NHANH BPT MŨ – LOGARIT P1 https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOZGp2Q1ZUalhPdkU/view?usp=sharing 13 –GIẢI NHANH BPT MŨ – LOGARIT P2 https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOSGlEYzRsYTBQN2M/view?usp=sharing 14 -TÌM SỐ CHỮ SỐ CỦA LŨY THỪA https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOanNfN0JPbzJQdlE/view?usp=sharing 15 – TÍNH NHANH BIỂU THỨC […]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng ({d_1},{d_2}) có phương trình lần lượt là  (frac{x}{2} = frac{{y – 1}}{{ – 1}} = frac{{z + 2}}{1},left{ begin{array}{l} x = – 1 + 2t\ y = 1 + t\ z = 3 end{array} right.(t inmathbb{R} ).) Viết phương trình đường thẳng vuông góc với ((P) = 7x + y – 4z = 0) và cắt cả hai đường thẳng ({d_1},{d_2}).

Câu hỏi: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng ({d_1},{d_2}) có phương trình lần lượt là  (frac{x}{2} = frac{{y – 1}}{{ – 1}} = frac{{z + 2}}{1},left{ begin{array}{l} x = – 1 + 2t\ y = 1 + t\ z = 3 end{array} right.(t inmathbb{R} ).) Viết phương trình đường thẳng vuông […]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 1}}{3}) và (left( P right):2x + y – z = 0.) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc mặt phẳng (P).

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 1}}{3}) và (left( P right):2x + y – z = 0.) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc mặt phẳng (P). A. (2x – y – z = 0) B. (2x – […]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình của mặt cầu đi qua ba điểm (A(2;0;1),B(1;0;0),C(1;1;1)) và có tâm thuộc mặt phẳng ((P):x + y + z – 2 = 0.)  

Câu hỏi: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình của mặt cầu đi qua ba điểm (A(2;0;1),B(1;0;0),C(1;1;1)) và có tâm thuộc mặt phẳng ((P):x + y + z – 2 = 0.)   A. ({(x – 1)^2} + {y^2} + {(z – 1)^2} = 1) B. ({(x – 1)^2} + {y^2} + {(z – […]

Trong không gian với hệ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;2;1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu hỏi: Trong không gian với hệ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;2;1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. A. (x + y – z – 2 = 0) B. (y-z=0) C. (z-x=0) D. (x-y=0)   Lời giải tham khảo: chen-hinh-hocgiai Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem […]

Chuyển lên trên