Toán lớp 9

Học Toán 9 Chương 1 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Định lí – Định lí: Với hai số a và b không âm, ta có: (sqrt{a}.sqrt{b}=sqrt{ab}) – Lưu ý: định lý trên có thể mở rộng đối với nhiều số không âm. 1.2. Áp dụng a. Quy tắc khai phương một tích Muốn khai phương một tích của các số […]

Học Toán 9 Chương 1 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Căn thức bậc hai  Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi (sqrt{A}) là căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn, hay biểu thức dưới dấu căn. (sqrt{A}) xác định (hay có nghĩa) khi A có giá trị không âm. 1.2. Hằng đẳng […]

Chuyển lên trên