Ý nào dưới đây không phải là kết quả cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản Trung quốc và Quốc dân đảng?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là kết quả cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản Trung quốc và Quốc dân đảng? A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập. B. Chính quyền Quốc dân đảng bị sụp đổ. C. Quốc dân đảng và Đảng cộng sản thoả hiệp thành […]

Nguyên nhân nào giúp một số nước Đông Nam Á giành độc lập ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào giúp một số nước Đông Nam Á giành độc lập ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? A. Các nước đón bắt được thời cơ giành chính quyền. B. Có Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. C. Tinh thần yêu nước, đoàn kết của các nước […]

Yếu tố nào đã tạo điều kiện thuận lợi để các nước phương Tây quay trở lại xâm lược Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu hỏi: Yếu tố nào đã tạo điều kiện thuận lợi để các nước phương Tây quay trở lại xâm lược Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai A. Các dân tộc thuộc địa bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. B. Những quyết định của hội nghị Ianta. C. Các […]

Theo anh(chị) biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu hỏi: Theo anh(chị) biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? A. Từ chỗ là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, hầu hết các nước đã giành lại được độc lập. B. Từ chỗ hầu hết là thuộc địa của thực dân […]

Nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ giữa nhóm nước Đông Dương với các nước ASEAN căng thẳng trong giai đoạn 1954-1975 là gì?

Câu hỏi: Nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ giữa nhóm nước Đông Dương với các nước ASEAN căng thẳng trong giai đoạn 1954-1975 là gì? A. Do sự đối lập về hệ tư tưởng. B. Do những mâu thuẫn từ trong lịch sử. C. Do vấn đề Campuchia. D. Do Thái Lan […]

Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mĩ đã

Câu hỏi: Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mĩ đã A. Thẳng tay đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân. B. Kêu gọi nhân dân thế giới vì hòa bình, tiến bộ của Cuba. C. Thành lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ. D. Thực hiện chính sách “cấm […]

Giai đoạn nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?

Câu hỏi: Giai đoạn nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh? A. Từ năm 1945 đến năm 1959. B. Từ những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX. C. Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỉ […]

Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh không diễn ra dưới hình thức nào?

Câu hỏi: Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh không diễn ra dưới hình thức nào? A. Đấu tranh vũ trang.  B. Đấu tranh nghị trường. C. Bãi công chính trị. D. Đấu tranh ngoại giao.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời […]

“Phương án Maobáttơn” do thực dân Anh đề ra và thực hiện đã mang lại cho Ấn Độ quyền lợi gì?

Câu hỏi: “Phương án Maobáttơn” do thực dân Anh đề ra và thực hiện đã mang lại cho Ấn Độ quyền lợi gì? A. Quyền độc lập. B. Quyền tự quyết. C. Quyền phân lập. D. Quyền tự trị.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và […]

Chuyển đến thanh công cụ