Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất?

Câu hỏi: Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất? A. Chuỗi truyền electron B. Chu trình Krebs C. Đường phân D. Quá trình lên men   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời […]

Hoc vn net

Trong các giai đoạn hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất?

Related posts

Chuyển lên trên