Trong các nhận định sau đây về alen trội đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân

Câu hỏi: Trong các nhận định sau đây về alen trội đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân, có bao nhiêu nhận định đúng? (1) Có thể được tổ hợp với một alen trội tạo ra thể đột biến. (2) Có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình […]

Hoc vn net

Trong các nhận định sau đây về alen trội đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân

Related posts

Chuyển lên trên