Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích?

Câu hỏi: Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích? A. Vì chuỗi thức ăn ít mắt xích thì năng lượng truyền đi sẽ nhanh hơn. B. Vì chuỗi thức ăn ngắn hạn thì chu trình vật chất trong hệ sinh thái diễn ra nhanh hơn. C. Vì chuỗi thức ăn càng dài thì […]

Hoc vn net

Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích?

Related posts

Chuyển lên trên