Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện phân đôi 3 lần liên tiếp tạo ra 12 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14.


 • Câu hỏi:

  Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện phân đôi 3 lần liên tiếp tạo ra 12 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N15 và cho chúng nhân đôi tiếp 2 lần nữa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (I). Số phân tử ADN ban đầu là 2.

  (II). Số mạch polinuclêôtit chỉ chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 100.

  (III). Số phân tử ADN chỉ chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 36.

  (IV). Số phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 28.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: C

  Cả 4 phát biểu đều đúng.

  I đúng vì khi nhân đôi 3 lần thì số phân tử ADN hoàn toàn mới là

  (k.left( {{2^3} – 2} right) = 12 to k = 12 div 6 = 2.) 

  II đúng vì khi kết thúc quá trình nhân đôi (3 lần + 2 lần) thì tạo ra số phân tử ADN là (2 times {2^5} = 64) phân tử. Trong đó, số mạch phân tử có chứa N14 là (2 times left( {{2^4} – 2} right) = 28.) 

  → Số mạch polinuclêôtit chỉ chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên là (2 times 2 times {2^5} – 28 = 100.) 

  III đúng vì số phân tử ADN chỉ chứa N15 là (2 times left( {{2^5} + 2 – {2^4}} right) = 36.) 

  IV đúng vì quá trình nhân đôi diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn cho nên số phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15 số phân tử ADN có ({N^{14}} = 2 times left( {{2^4} – 2} right) = 28)  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ