Cắt hình nón (left( N right) ) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh (S ) và tạo với trục của (left( N right) ) một góc bằng (30^circ ), ta được thiết diện là tam giác (SAB ) vuông và có diện tích bằng (4{a^2}). Chiều cao của hình nón bằng – Sách Toán

Cắt hình nón (left( N right) ) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh (S ) và tạo với trục của (left( N right) ) một góc bằng (30^circ ), ta được thiết diện là tam giác (SAB ) vuông và có diện tích bằng (4{a^2}). Chiều cao của hình nón bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ