Cho (a>0,text{ }b>0) và a khác 1 thỏa mãn ({{log }_{a}}b=frac{b}{4};,,{{log }_{2}}a=frac{16}{b}.) Tính tổng a+b.


 • Câu hỏi:

  Cho (a>0,text{ }b>0) và a khác 1 thỏa mãn ({{log }_{a}}b=frac{b}{4};,,{{log }_{2}}a=frac{16}{b}.) Tính tổng a+b.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: C

  ({{log }_{2}}a=frac{16}{b}Leftrightarrow a={{2}^{frac{16}{b}}}) thay vào ({{log }_{a}}b=frac{b}{4}) ta được: (b=16Rightarrow a=2.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ