Cho (fleft( x right) = left{ begin{array}{l}4x + 1,,,,,,,,,,khi,x ge 13{x^2} + 2,,,,,,,,,khi,x

Cho (fleft( x right) = left{ begin{array}{l}4x + 1,,,,,,,,,,khi,x ge 13{x^2} + 2,,,,,,,,,khi,x < 1end{array} right.). Giả sử (Fleft( x right)) là nguyên hàm của (fleft( x right)) trên (mathbb{R}) thỏa mãn (Fleft( 0 right) = 2). Giá trị của (Fleft( { – 2} right) + 3Fleft( 4 right)) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ