Cho hàm số (fleft( x right) = 2{x^3} + a{x^2} + bx + c) với (a), (b), (c) là các số thực. Biết hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) + f’left( x right) + f”left( x right)) có hai giá trị cực trị là ( – 4) và (4). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = frac{{fleft( x right)}}{{gleft( x right) + 12}}) và (y = 1) bằng – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right) = 2{x^3} + a{x^2} + bx + c) với (a), (b), (c) là các số thực. Biết hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) + f’left( x right) + f”left( x right)) có hai giá trị cực trị là ( – 4) và (4). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (y = frac{{fleft( x right)}}{{gleft( x right) + 12}}) và (y = 1) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ