Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right)={{left( x+1 right)}^{2}}{{left( x-1 right)}^{3}}left( 2-x right).). Hàm số (fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right)={{left( x+1 right)}^{2}}{{left( x-1 right)}^{3}}left( 2-x right).). Hàm số (fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ