Cho hàm số (y=fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau Hàm số(y=fleft( {{x}^{2}}-2 right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


 • Câu hỏi:

  Cho hàm số (y=fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau

  Hàm số(y=fleft( {{x}^{2}}-2 right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: D

  Ta có (y’ = 2x.f’left( {{x^2} – 2} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x = 0\
  f’left( {{x^2} – 2} right) = 0
  end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x = 0\
  {x^2} – 2 = – 2\
  {x^2} – 2 = 2\
  {x^2} – 2 = 0
  end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x = 0\
  x = 2\
  x = – 2\
  x = sqrt 2 \
  x = – sqrt 2
  end{array} right.)

  Bảng biến thiên hàm số (y=fleft( {{x}^{2}}-2 right).)

  Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng (left( -infty ;-2 right).)

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Cho hình lăng trụ (ABC.{A}'{B}'{C}’)có thể tích là V. Gọi (M,,N,,P) là trung điểm các cạnh (A{A}’,,AB,,{B}'{C}’). Mặt phẳng (left( MNP right)) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính thể tích phần chứa đỉnh B theo V.
  2. Đồ thị hàm số (y=frac{x+1}{2x+4}) có tiệm cận ngang là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau ?
  3. Cho dãy số (left( {{u}_{n}} right)) thỏa mãn: (u_{1}^{2}-4left( {{u}_{1}}+{{u}_{n-1}}{{u}_{n}}-1 right)+4u_{n-1}^{2}+u_{n}^{2}=0,,forall nge 2,,nin mathbb{N}). Tính ({{u}_{5}}).
  4. Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đh liên tục trên (mathbb{R}).
  5. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số (y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+left( m-2 right)x+2) nghịch biến trên khoảng (left( -infty ;2 right)) là
  6. Cho hàm số (y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d) có đồ thị như hình vẽ sau: ​ Hỏi trong các số (a,,b,,c,,d) có bao nhiêu số dương?
  7. Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=frac{x}{x+1}) mà tiếp tuyến đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân?
  8. Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}’) có (AB=4a;,,BC=2a;,,A{A}’=2a). Tính sin của góc giữa đường thẳng (B{D}’) và mặt phẳng (left( {A}'{C}’D right)).
  9. Cho khối chóp (S.ABCD), đáy (ABCD) là hình chữ nhật có diện tích bằng (3sqrt{2}{{a}^{2}}), (M) là trung điểm của (BC), (AM) vuông góc với (BD) tại (H), (SH) vuông góc với mặt phẳng (left( ABCD right)), khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (left( SAC right)) bằng (a). Thể tích V của khối chóp đã cho là  Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ