Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, (widehat{ACB}=30{}^circ ), biết góc giữa B’C và mặt phẳng (left( ACC’A’ right)) bằng (alpha ) thỏa mãn (sin alpha =frac{1}{2sqrt{5}}). Cho khoảng cách giữa hai đường thẳng A’B và CC’ bằng (asqrt{3}). Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2021 / Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, (widehat{ACB}=30{}^circ ), biết góc giữa B’C và mặt phẳng (left( ACC’A’ right)) bằng (alpha ) thỏa mãn (sin alpha =frac{1}{2sqrt{5}}). Cho khoảng cách giữa hai đường thẳng A’B và CC’ bằng (asqrt{3}). Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ