Cho lăng trụ đứng (ABCD.A’B’C’D’) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {BAD} = {60^0}), góc giữa hai mặt phẳng (left( {ACD’} right)) và (left( {ABCD} right)) bằng ({45^0}). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng – Sách Toán

Cho lăng trụ đứng (ABCD.A’B’C’D’) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {BAD} = {60^0}), góc giữa hai mặt phẳng (left( {ACD’} right)) và (left( {ABCD} right)) bằng ({45^0}). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ