Chọn lọc tự nhiên có đặc điểm nào sau đây?


 • Câu hỏi:

  Chọn lọc tự nhiên có đặc điểm nào sau đây?  

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: C

  Vì CLTN chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình của cơ thể mà không tác động trực tiếp lên kiểu gen; không tác động trực tiếp lên alen. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ