Dãy saccarozơ, triolein, metyl acrylat, tripanmitin, phenylamin. Số chất có khả năng tác dụng nước Br2 là


 • Câu hỏi:

  Dãy saccarozơ, triolein, metyl acrylat, tripanmitin, phenylamin. Số chất có khả năng tác dụng nước Br2 là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: B

  triolein, metyl acrylat, phenylamin. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ