Điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều.


 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ