Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R và tụ điện mắc vào điện áp xoay chiều


 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R và tụ điện mắc vào điện áp xoay chiều (u=200sqrt{2}cos left( 100pi t right))V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua AM là 1,25A và dòng điện này lệch pha (frac{pi }{3}) so với điện áp trên mạch AM. Mắc nối tiếp mạch AM với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1A và điện áp hai đầu AM vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Tổng trở của mạch RC: ({{Z}_{RC}}=frac{U}{I}=160 Omega ).

  Tổng trở của mạch RCX: (Z=frac{U}{I}=200 Omega ).

  Vì ({{u}_{RC}}) vuông pha với ({{u}_{X}}to {{Z}_{X}}=sqrt{{{Z}^{2}}-Z_{RC}^{2}}=120 Omega to {{U}_{X}}=120,V).

  Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X:

  (P=UIcos varphi =120.1.cos 30{}^circ =60sqrt{3}text{ (W)}). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ