Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô là do?


 • Câu hỏi:

  Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô là do?


  • A.
   nhiều cửa sông, ba mặt giáp biển, có nhiều vùng trũng rộng lớn

  • B.
   địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt

  • C.
   có nhiều vùng trũng rộng lớn, ba mặt giáp biển, địa hình đa dạng

  • D.
   sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển, nhiều cửa sông. 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ĐỊA

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B
  Phương pháp giải: Liên hệ đặc điểm địa hình vùng đồng bằng sông Cửu Long
  Giải chi tiết: 
  Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô là do:
  – Vùng có địa hình thấp, ba mặt giáp biển nên nước biển xâm nhập sâu vào đất liền
  – Mặt khác, trong điều kiện mùa khô khéo dài, hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt sẽ tạo thành mao dẫn cho nước biển lấn sâu vào đất liền hơn.

    • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ