Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ:


 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng:  Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ co rôto quay không đồng bộ với từ trường quay của stato. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ