Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Nam?


 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Nam? 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ĐỊA

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 9 
  Cách giải: 
  Vùng khí hậu Nam Trung Bộ thuộc miền khí hậu phía Nam (nằm ở phía nam dãy Bạch Mã) 
  Chọn C. 

    • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ