Hai chất điểm có cùng khối lượng, dao động điều hòa trên hai đường thẳng


 • Câu hỏi:

  Hai chất điểm có cùng khối lượng, dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng cùng thuộc một đường thẳng vuông góc với các quỹ đạo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x1 và x2 của hai chất điểm theo thời gian t như hình bên. Kể từ t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 2021 thì tỉ số động năng của hai chất điểm (frac{{{text{W}}_{d2}}}{{{text{W}}_{d1}}}) là 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Từ đồ thị ta thấy hai chất điểm có biên độ bằng nhau và bằng A

  Chu kì dao động của chất điểm thứ 2: ({{T}_{2}}=2{{T}_{1}}Rightarrow {{omega }_{2}}=frac{{{omega }_{1}}}{2})

  Hai chất điểm có cùng li độ x1 = x2, ta có: 

  (frac{{{text{W}}_{d2}}}{{{text{W}}_{d1}}}=frac{frac{1}{2}momega _{2}^{2}left( {{A}^{2}}-x_{2}^{2} right)}{frac{1}{2}momega _{1}^{2}left( {{A}^{2}}-x_{1}^{2} right)}=frac{omega _{2}^{2}}{omega _{1}^{2}}=frac{1}{4}=0,25) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ