Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều bằng   

Chuyển đến thanh công cụ