Her passion for helping people have motivated her to found her own charity organization


 • Câu hỏi:

  Her passion for helping people have motivated her to found her own charity organization.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 

  • Chủ ngữ là “her passion” → chia ngôi thứ 3 số ít.

  Sửa: have → has

  Tạm dịch: Niềm đam mê giúp đỡ người khác đã thúc đẩy cô ấy thành lập tổ chức từ thiện của riêng mình. 

  Chọn đáp án B  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ