Increasing urbanization has led to problems. Cities are centers of civilization and culture


 • Câu hỏi:

  Increasing urbanization has led to problems. Cities are centers of civilization and culture.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức:

  A. Sai vì không dùng hai liên từ trong một câu (đã có “Although” thì không dùng “but”)

  B. Sai vì “in spite of + N/ Ving” và không dùng hai liên từ trong một câu

  C. Sai vì “despite + N/ Ving” và không dùng hai liên từ trong một câu

  D. Mặc dù sự tăng trưởng của đô thị hóa đã gây ra các vấn đề, đô thị vẫn là trung tâm của văn minh và văn hóa.

  Tạm dịch: Quá trình tăng trưởng của đô thị đã gây ra các vấn đề. Đô thị vẫn là trung tâm của văn minh và văn hóa. 

  Chọn đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ