It is not necessary for you to wear formal clothes to the party this evening


 • Câu hỏi:

  It is not necessary for you to wear formal clothes to the party this evening

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ