Jack dropped out of school at the age of 15. He now regrets it.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án C

Kiến thức: Câu ước

Giải thích: Câu đề bài: Jack bỏ học ở tuổi 15. Bây giờ anh ta hối hận.

Xét các đáp án:

A. Giá như anh ấy đã bỏ học khi anh ấy 15 tuổi. (sai về nghĩa vì sự thực anh ấy đã bỏ khi anh ấy 15 tuổi)

B. Nếu Jack bỏ học khi 15 tuổi, anh ấy sẽ hối hận. (Sai về cấu trúc và nghĩa)

C. Jack ước rằng mình đã không bỏ học khi mới 15 tuổi. (Đúng cả cấu trúc và nghĩa)

D. Jack hối tiếc vì đã không bỏ học khi mới 15 tuổi. (sai về nghĩa vì sự thực anh ấy đã bỏ khi anh ấy 15 tuổi)

* Notes: – regret + V-ing/ having + Vp2: hối hận về biệc gì đấy

            – S + wish + clause: ước về điều gì

            + Nếu ước về một mong muốn ở hiện tại: Clause – động từ chia ở quá khứ đơn

            + Nếu ước về một mong muốn ở quá khứ: Clause – động từ chia ở quá khứ đơn hoàn thànhLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ