Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây không làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể?


 • Câu hỏi:

  Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây không làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: B

  Chuyển đoạn không tương hỗ hay không tương hỗ đều có thể làm NST dài ra hoặc ngắn đi

  Mất đoạn giữa làm NST ngắn đi

  Đảo đoạn không chứa tâm động không làm thay đổi hình thái NST

  Đáp án: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ