Mắc một điện trở R vào nguồn điện một chiều có suất điện động 10 V


 • Câu hỏi:

  Mắc một điện trở R vào nguồn điện một chiều có suất điện động 10 V và điện trở trong (1Omega .) Khi đó cường độ dòng điện qua R là 2 A. Giá trị của điện trở R là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Cường độ dòng điện trong mạch là:

  (I=frac{E}{r+R}Rightarrow 2=frac{10}{1+R}Rightarrow R=4left( Omega  right)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ