Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ có điện dung Co.


 • Câu hỏi:

  Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ có điện dung Co. Tần số riêng của mạch dao động là fo= 450 Hz. Mắc thêm tụ khác có điện dung C = 25 pF song song với tụ Co thì tần số riêng của mạch là f1 = 300 Hz. Điện dung Co có giá trị là: 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ