Một bình đựng nước dạng hình nón (không có đáy), đựng đầy nước. Biết rằng chiều cao của bình gấp 3 lần bán kính đáy của nó. Người ta thả vào đó một khối trụ và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là (frac{{16pi }}{9}left( {d{m^3}} right)). Biết rằng một mặt của khối trụ nằm trên mặt đáy của nón (như hình dưới) đồng thời khối trụ có chiều cao bằng đường kính đáy của hình nón. Tính diện tích xung quanh ({S_{xq}}) của bình nước (giả sử khối trụ thả vào đặc và chìm hết trong nước). – Sách Toán

Một bình đựng nước dạng hình nón (không có đáy), đựng đầy nước. Biết rằng chiều cao của bình gấp 3 lần bán kính đáy của nó. Người ta thả vào đó một khối trụ và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là (frac{{16pi }}{9}left( {d{m^3}} right)). Biết rằng một mặt của khối trụ nằm trên mặt đáy của nón (như hình dưới) đồng thời khối trụ có chiều cao bằng đường kính đáy của hình nón. Tính diện tích xung quanh ({S_{xq}}) của bình nước (giả sử khối trụ thả vào đặc và chìm hết trong nước). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ