Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lượng (m=10 g) mang điện tích


 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lượng (m=10 g) mang điện tích (q={{10}^{-4}}C). Cho (g=10text{ m/}{{text{s}}^{2}}). Treo con lắc đơn giữa hai bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điện thế một chiều 80V. Chu kì dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện: (E=frac{U}{d}=400text{ V/m}).

  Chu kì dao động của con lắc: (T=2pi sqrt{frac{ell }{sqrt{{{g}^{2}}+{{left( frac{qE}{m} right)}^{2}}}}}=0,96 s). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ