Một con lắc LX gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và quả nặng có khối lượng 100g


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ hai, biên độ của con lắc là:

(A’=A-frac{2mu mg}{k}=0,05-frac{2.0,01.0,1.10}{10}=0,048left( m right))

Ta có công thức biến thiên cơ năng:

({{text{W}}_{t}}-{{text{W}}_{d}}={{F}_{ms}}.sRightarrow frac{1}{2}k{{A}^{2}}-frac{1}{2}m{{v}^{2}}=mu mg.left( A+2A’ right))

(Rightarrow frac{1}{2}{{.10.0,05}^{2}}-frac{1}{2}.0,1.{{v}^{2}}=0,01.0,1.10left( 0,05+2.0,048 right)Rightarrow vapprox 0,47left( m/s right))Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ