Một động cơ không đồng bộ ba pha sinh ra công cơ học gấp 80 lần nhiệt lượng tỏa ra của máy


 • Câu hỏi:

  Một động cơ không đồng bộ ba pha sinh ra công cơ học gấp 80 lần nhiệt lượng tỏa ra của máy. Tìm hiệu suất của động cơ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D

  Pcơ = 80Ptn ⇒ H = ?
  P = Pcơ + Ptn = Pcơ + (frac{1}{80})Pcơ = (frac{81}{80})Pcơ  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ