Một sóng âm truyền trong không khí


 • Câu hỏi:

  Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 70 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Hiệu mức cường độ âm tại điểm N và điểm M là: 

  ({{L}_{N}}-{{L}_{M}}=10log frac{{{I}_{N}}}{{{I}_{M}}}Rightarrow 70-40=10log frac{{{I}_{N}}}{{{I}_{M}}}Rightarrow frac{{{I}_{N}}}{{{I}_{M}}}={{10}^{3}}=1000) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ