Một sóng cơ hình sin truyền trên sợi dây rất dài có tần số 10 Hz


 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ hình sin truyền trên sợi dây rất dài có tần số 10 Hz, theo phương ngang. Ở một thời điểm, hình dạng một phần của sợi dây có dạng như hình bên. Biết hai vị trí cân bằng A, C cách nhau một 20 cm, phần tử B đang có xu hướng đi xuống. Sóng  truyền theo chiều từ 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Ta có hình vẽ biểu diễn mối liên hệ giữa chiều truyền sóng và chiều dao động của phần tử môi trường:

  Điểm B đang có xu hướng đi xuống → sóng truyền từ phải qua trái 

  Từ hình vẽ ta thấy hai điểm A, C dao động ngược pha và gần nhau nhất, khoảng cách AC là:

  (AC=frac{lambda }{2}=20(text{cm})Rightarrow lambda =40(text{cm}))

  Vận tốc truyền sóng là: v = λf = 40.10 = 400 (cm/s) = 4 (m/s)  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ